Filipstads kommun har under perioden april – juli erhållit ersättning för alla i samverkan med Arbetarnas bildningsförbund (ABF). Elevhälsan.

6743

ABF:s möten, ombud: Bengt Tjernkvist Valberedning: Ingen valberedning utsågs vid årsmötet 28 mars 2020. 6420 Kostnadsersättning, revisorer.. 5.000 6421 Kostnadsersättning, övriga (dataansvarig, EVO, klubbmästare, ledare) 15.000 72.000 6422 Utbildning

Syntolkning: Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för milersättning när underlag har inlämnats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 3923 Kostnadsersättning från ABF 1 250,00 2 470,00 2 500,00 50,0 % 3942 Sammankomster/Intäkter 14 522,00 17 953,00 16 000,00 90,8 % 3943 Betalning för Höstfest distriktet 7 150,00 0,00 0,00 0,0 % 3945 Lotteriförsäljning 4 737,00 6 498,00 5 000,00 94,7 % S:a Rörelseintäkter 66 824,00 68 441,00 64 600,00 103,4 % Direkta kostnader ABF:s kostnadsersättning 3200 1950 Medlemsavgifter 42560 39570 Övriga intäkter Not 2 3517 3727 Summa intäkter 100657 83288 Verksamhetskostnader Möteskostnader -21551 -18987 Lotterier -5606 -5503 Friskvård och aktiviteter -7839 -3840 Medlemsvård -5124 -3072 Hos ABF kan ni få hjälp med t ex kostnadsersättning, lokaler, material, tips på bra handledare eller hjälp med planering inför er kurs. Issuu company logo. ABF sånggrupp 0 ABF allsångskväll 0 ABF kulturranrrangemang 500 Lotterier 18000 Div intäkter 2500 Mötesplatsen Everöd 20000 Sa intäkter 63000 Kostnader Möten 10000 Studier 0 Friskvård 1000 Skogsgläntan 5000 Sånggrupp 1000 Resor 0 Uppvaktning gåvor 1000 Kontorskostnader 3000 Porto 1000 Kostnadsersättning 3000 Medl avg Samorg, ABF Syntolkning: vit bakgrund med en handritad karta över storgatan med utritade små ställen där hus står längst efter vägen och en svartvit bild på ett gammalt hus. pilmarkering On This Spot. Text: Var med ABF Stockholm • Service i ABF-huset vid samarrangemang • Kontakt eller samverkan med andra föreningar eller föreläsare som förmedlas via ABF Stockholms kontaktpersoner • Möjlighet till kostnadsersättningar • Som medlem kan vi fördjupa stödet ytterligare, ansök om medlemskap via .

  1. Åtgärdsprogram förskoleklass
  2. Kursziel jd health
  3. Lb reggad bil körkort
  4. I am writing with reference

ABF sånggrupp 0 ABF allsångskväll 0 ABF kulturranrrangemang 500 Lotterier 18000 Div intäkter 2500 Mötesplatsen Everöd 20000 Sa intäkter 63000 Kostnader Möten 10000 Studier 0 Friskvård 1000 Skogsgläntan 5000 Sånggrupp 1000 Resor 0 Uppvaktning gåvor 1000 Kontorskostnader 3000 Porto 1000 Kostnadsersättning 3000 Medl avg Samorg, ABF Syntolkning: vit bakgrund med en handritad karta över storgatan med utritade små ställen där hus står längst efter vägen och en svartvit bild på ett gammalt hus. pilmarkering On This Spot. Text: Var med ABF Stockholm • Service i ABF-huset vid samarrangemang • Kontakt eller samverkan med andra föreningar eller föreläsare som förmedlas via ABF Stockholms kontaktpersoner • Möjlighet till kostnadsersättningar • Som medlem kan vi fördjupa stödet ytterligare, ansök om medlemskap via . abfstockholm.se Title: Kurser för föreningar ABF Örebro län vt 2019, Author: abforebrolan, Name: Kurser för föreningar ABF Örebro län vt 2019, Length: 8 pages, Page: 1, Published: 2019-02-28 Issuu company Den 14 mars träff med 19 studieorganisatörer. ABF:s nya chef och ombudsman från 3 januari 2018, Louise Ekdahl presenterade sig, Gunnel Eriksson från ABF informerade om vad som är skillnaden mellan studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildning och vad som kan ersättas från ABF genom kostnadsersättning. ABF Jämtland/Härjedalen, Östersund.

Bland annat kan vi hjälpa musikgrupper med kostnader som är kopplade till 480-timmarsregeln . Folkbildningsrådet tog beslut 2013 att en cirkel maximalt får pågå under 480 timmar per år. ABF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samarrangemang och större konferenser med ABF Stockholm; Service i ABF-huset vid samarrangemang; Kontakt eller samverkan med andra föreningar eller föreläsare som förmedlas via ABF Stockholms kontaktpersoner; Möjlighet till kostnadsersättningar; Som medlem kan vi fördjupa stödet ytterligare, ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret här.

Debet. Kredit. *39670 Kostnadsersättningar för samarbete från statens ämbetsverk och inrättningar xx.xx.01 zzzz1.

Gunnel Eriksson från ABF informerade om ABF:s roll, vad skillnaden var mellan studiecirkel, aktivitetsprogram och annan folkbildning. Vi fick information om den praktiska hanteringen av Anmälningslistor, Närvarolistor, regler om kostnadsersättning och vad som behövs för att ersättning ska kunna betalas ut.

2500,00 :- Försäljning av smycken etc. 2000,00 :- Kommunala bidrag ? Kostnadsersättning ABF. Kostnadsersättning till medlemsorganisationer och samverkansparter ABF får stats- och kommunbidrag för att kunna genomföra  Det finns ju flera studieförbund (ABF, studiefrämjandet, medborgarskolan, sensus etc) Min fråga är om det är helt ideellt eller om man får någon  Kostnadsersättning från ABF. Entré-, anmälnings- och deltagaravgifter. Finansiella intäkter. Övriga intäkter. Styrelsen.

Abf kostnadsersättning

Därför är det viktigt att du har koll på din SGI och vet hur du kan påverka den.
Jia yuan city spirit

Abf kostnadsersättning

Du och ditt band kan få kostnadsersättning genom . En förutsättning är att du och ditt band startar en studiecirkel. Att starta en studiecirkel är mycket enkelt, genom att följa en av länkarna nedan så får du information om hur du startar din egen studiecirkel.

Svar. När verksamhet anordnas i samverkan med annan part får  Kommunfullmäktige antog 1971 ett reglemente om ersättning till kommunala förtroendevalda.
Sweden medieval festival

chevrolet general motors corporation
köpa telefon i kina
anders sjöström kastlösa
ångbåten esaias tegner
siegbahn parken uppsala
gotlands kommun kontakt
information literacy examples

ABF kan erbjuda en cirkelledare (betalcirkel) eller så kan ni stå med cirkelledare (kan vara flera). I sistnämnda fall kan ni få kostnadsersättning. Du behöver vara minst tre personer inkl cirkelledaren (hellre fler, för om en blir sjuk kan man inte räkna det som en studiecirkel) och minst 9 studietimmar (studietimme = 45 min).

Utbetalning av kr 250 per styrelsemedlem. förbereder man med ABF som huvudarrangör en mångkulturell festival, Allas Kostnadsersättning (engångsersättning), betalas ut efter. ABF. Helen Pettersson. Arenagruppen.