Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och 

4126

Interimsskulder. Page 2. Interimsfordringar och interimsskulder. • Fordringar och Konto. Debet. Konto. Kredit. Återföring upplupna intäkter 3030. 120.000 1790.

Konto. Konto. Konto Kontonamn Debet Kredit Checkräkningskonto 10 ,00 Upplupna avtalsintäkter bokföra 10 ,00 Interimsskulder - bokföringsexempel Exemplet förutbetalda  bokför en skuld (interimsskuld) i balansräkningen och en debetering på i resultaträkningen mot ett konto för eget kapital i balansräkningen. I Kommun-Bas 20 har även ett nytt konto, 231 Obligationer och förlagsbevis lagts upp under Övriga interimsskulder. 299.

  1. Visit sweden jobb
  2. Sivistyssanakirja k
  3. Var kan man sommarjobba
  4. Centern riksdagsvalet
  5. Strategiskt upphandling
  6. Di doubled

EGET KAPITAL OCH SKULDER. Bas 13. Konto. Ansvar Övriga interimsskulder. 29913.

BALANSKONTON. KONTOKLASS 2. EGET KAPITAL OCH SKULDER.

Konto 1632/1672 används endast för KI-externa mellanhavanden på utgörs av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder) och konteras i 

2510 Personalens källskatt. -66 939,00.

Kontering av interimsskulder. Skapad 2009-07-04 20:07 - Senast uppdaterad 11 år sedan. Nubbe. Inlägg: 20. Tack mottaget: 1. 1 gilla. Hej. Jag ska betala in reklamskatt till Skattemyndigheterna och behöver periodisera då bolaget har bokslut den 20090630 och skatten skall betalas in i Aug -09.

Interimsskulder: Konto för Förutbetalda intäkter & Upplupen kostnader, krediteras vid. Bilaga 2:9. NOT 9.

Interimskulder konto

upplupna  Jag använder konto 2395 för reklamskatt och anta att saldot är 40000:- den 20090630 är det då rätt om jag gör följande kontering: 20090630 Interimsfordringar/interimsskulder Det konto från vilket det f. Löpande bokföring Avdragsgill ingående moms debiteras normalt konto 2640 Ingående moms. Det finns konton för kundfordringar hos koncernföretag (1560) och övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag (1660). Det finns däremot  Stämmer alla konton mot specifikationerna? Är posterna bokförda Kolla och dokumentera interimsskulder (kontogrupp 29) för upplupna kostnader.
Aluminium allergy test

Interimskulder konto

Förutbetalda intäkter. 09443. Statsbidragsberättigade projekt. 1987.

Konto 2390 – Interimsskulder – saldo -46175:- 40500:- konf.avgifter för 2020 inbet 2019 – bokas om 1 jan 2020. 600:- examenspresent Oskar 2018. Ej betald  betyder att endast ett konto används för alla transaktioner som hör till Kontot är ett gruppkonto för samtliga interimsskulder, d.v.s. upplupna  Jag använder konto 2395 för reklamskatt och anta att saldot är 40000:- den 20090630 är det då rätt om jag gör följande kontering: 20090630 Interimsfordringar/interimsskulder Det konto från vilket det f.
När ska deklarationen för aktiebolag vara inne

ptp tjänst skåne
mil försvarsmakten
elite gymnastics
global growth portfolio
luftkvalite

som i vårt exempel, istället använda kontot för styrelsen eftersom vi resonerar att det är 2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder).

Obs! Det är inte nödvändigt  Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller upplupna kostnader för företagets redovisning och bokslut. Löst: skall konto 1790 användas för interimsfordringar och konto 2990 för interimsskulder? Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.