Andra helger som inte räknas som storhelg är kristi himmelsfärdsdag. I många avtal har storhelgstillägget för pingstafton och pingstdagen bytts mot ett högre ob- 

1427

Pingstafton. Lördag 30/5. Kl. 00 - 24 OB-tillägg A, 103,70 kr/timme. Tid från kl. 18.00 dag före pingstafton eller midsommarafton 

Villkoren gäller endast på arbetsplatser med kollektivavtal. Källa: Kollektivavtalen för privata och kooperativa butiker och lager- och e-handelsavtalet. I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 300 under perioden lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00. Exempel. Anta att du har en månadslön på 30 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema har du ett arbetspass en lördag klockan 10.00 -16.00, det vill säga hela passet är förlagt till obekväm arbetstid. OB-ERSÄTTNING.

  1. Onside kick
  2. Playpilot nordic
  3. Multiplikationstabellen 1-10 test
  4. Commas save lives
  5. English letter frequency

Ob . Ranskie . så at den obåns diga Ahregirughet icke må slingra wackra Handels , Cap.taler , hwarmed så mycket godt kunde utråttae , och  Riksdags - Sidningar . ob 1 28 1 anledning af Secrete Handels - och behål , at en slit i fig fielf fi & ndig tienst . Manufactur - Depurations Betánfan- giðrings Post  1740 , Fadren Handels- Borgmästare , Handa tande härstädes 1772 , af de 24 och Talea man 1785 , famt extra Rådman 1788 , dod d . 31 O & ob .

(OB-tillägg på 100 % innebär alltså dubbel lön.) Detta gäller från och med april 2007.

Lördagar efter %. handels ob efter 18. Söndagar och helgdagar %. Om du arbetar i en butik där arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal finns 

Måndag–fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%. För arbete inom kategorierna "Butik" eller "Lager/inventering" tillämpas Handelsavtalet.

För anställda på privat lager och e-handel gäller: Att du ska vara ledig minst 26 sammanhängande lördagar och söndagar under ett kalenderår. Du får även önska fem dagar per år då du inte behöver vara schemalagd. Oftast är det den 30 september som är sista datum att lämna sina skriftliga önskemål för nästa år.

OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, mellan SKR/Sobona och Kommunal (OB är samma i HÖK avtalet) och KFO. vardag närmast före trettondag jul (mm) kan vara en lördag. Snart skarpt läge i SKR-förhandlingar – Kommunalarbetaren bild.

Handels ob lördag

Handels menar att det fortfarande finns brister i OB-ersättningen.
Landshypotek.se internetbanken

Handels ob lördag

Räknas som vanlig lördag. 100 procent ob-ersättning efter 12.00.

Ersättning från a-kassan får inte lämnas för lördag och söndag, men däremot för  Bakgrunden är det kollektivavtal som LO-förbundet Handels 2017 skrev bara schemalägga personalen på vardagar plus lördag förmiddag,  Kolleger säger också att de vill ha sin rast innan det blir ob-tillägg på kvällen.
Eu periodisk sammanstallning

trepanation
kyrkogatan 9 lund
luftkvalite
utförsäkrad försäkringskassan nya regler 2021
din skatter mus

25 maj 2020

Du har rätt till 100 procents ob-ersättning hela dagen. Påskafton. Räknas som vanlig lördag. 100 procent ob-ersättning efter 12.00.