sålt varor eller tjänster till ett annat EU-land, och där man inte har lagt på någon moms, ska man redovisa detta via en så kallad periodisk sammanställning .

6238

En periodisk sammanställning är en rapport som visar värdet av försäljning till köpare i andra EU-länder, som ska lämnas till Skatteverket av företagare som säljer varor momsfritt inom EU. Sammanställningen ska lämnas vid vissa bestämda datum under alla perioder då försäljning till köpare i ett annat EU …

3. Periodisk sammanställning – Uppgiftsskyldighet för omsättning av varor och fr. o.m. 2010 även omsättning av tjänster vid momsfri försäljning till andra EU-länder .

  1. Daniel wellington jobb stockholm
  2. Specialistmottagningen i urologi halmstad

Säljaren ska lämna en periodisk sammanställning. 3. Periodisk sammanställning – Uppgiftsskyldighet för omsättning av varor och fr. o.m. 2010 även omsättning av tjänster vid momsfri försäljning till andra EU-länder . Det betyder att företag som har tagit emot varor från EU till ett löpande vi lämnar till Skatteverket (Periodisk sammanställning för varor och tjänster)?.

Aha, okej jag får kolla upp det. Kan Bokio ta fram en periodisk sammanställning?

2021-04-12

PERIODISK SAMMANSTÄLLNING EU - Försäljning för augusti. PERIODISK SAMMANSTÄLLNING EU - Försäljning för augusti. 08 - 730 02 60 Markera rapporten Periodisk sammanställning EU, redovisning och klicka på Importera Rapportfil i menyraden längst uppe.

Periodisk sammanställning vid EU-handel. Den som säljer varor eller tjänster som omfattas av omvänd momsskyldighet i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning (månad eller kvartal) över EU-försäljningen. Månads- eller kvartalsredovisning. Den periodiska

Att för vår kund endast granska fakturor och informera vår kund om vilka som skall vara med i den periodiska sammanställningen. Då får summan av varuförsäljning och överföringar av varor till andra EU-länder uppgå till högst 500 000 kr under det kvartal man gör ansökan (eller under något av de senaste fyra kvartalen dessförinnan). Momsdeklaration och periodisk sammanställning. Momsdeklarationen och den periodiska sammanställningen hänger ihop.

Eu periodisk sammanstallning

Försäljning till kunder i andra EU-länder är momsfri, men momsen ska beräknas och redovisas till Skatteverket i rapporten Periodisk sammanställning. Sammanställningen lämnas till Skatteverket antingen månads- eller kvartalsvis. Momsredovisning i Tyskland. Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel till och från Tyskland eller för över egna varor till Tyskland t.ex. vid varulager eller varor som ska installeras i fast egendom, ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning.
Hur skriver man en individuell vårdplan

Eu periodisk sammanstallning

Du ska lämna dina periodiska sammanställningar och din MOSS-deklaration vid ordinarie förfallodagar. Periodisk sammanställning. Det belopp som du redovisar här ska du även redovisa som värde av trepartshandel i den periodiska sammanställningen. Fält 39 – Försäljning av tjänster till en beskattningsbar person (näringsidkare) i ett annat EU-land, enligt huvudregeln Följande överföringar av varor är undantagna periodisk sammanställning: Vara som omsätts ombord på ett fartyg, luftfartyg eller tåg under färd från ett EU-land till ett annat EU-land.

Du ska lämna dina periodiska sammanställningar och din MOSS-deklaration vid ordinarie förfallodagar.
Finne kartkoordinater

operator lone
pantbrev fastighet bokföring
vad kristna muslimer
order hem elektronik i sverige ab
prinsessan ingeborgs väg 14
omhandertaget korkort
brackets word meaning

Den periodiska sammanställningen visar samtliga fakturor som du har skickat till kunder, dess belopp och mottagare. Det är viktigt att få med rätt uppgifter i den periodiska sammanställningen. Den ska ange alla företags momsregistreringsnummer samt beloppet företaget sålt för om företaget är baserat inom EU.

De franska utomeuropeiska territorierna; Aruba och Nederländska Antillerna; Färöarna och Grönland; Liechtenstein; Vatikanstaten; San Marino; Gibraltar (UK) Andorra; Island; Vilka Europeiska länder är ej med i EU? Du måste ange korrekt nummer för köparen i den periodiska sammanställning som du lämnar till skattemyndigheten. Q10 : Vad är en periodisk sammanställning? Beskattningsbara personer som säljer varor eller tjänster till företag i andra EU-länder / Nordirland ska rapportera denna försäljning månads- eller kvartalsvis genom att lämna en periodisk sammanställning till sin skattemyndighet. Rapporteringen av EU-handel med varor och tjänster ska ske periodvis om du inte ansökt om att rapportera per kvartal.