17 dec 2018 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från 

3404

"Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet". ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola. Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt.

I den här kunskapsöversikten lyfter Skolverket fram aktuell kunskap om vad skollagskrivningen innebär och hur man kan arbeta för att omsätta den i praktik; hur arbetet kan bli systematiskt och vilka förutsättningar som krävs. I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I diskussionen om en evidensbaserad skola behöver vi vara medvetna om att begreppen ”vetenskaplig grund” och ”beprövad erfarenhet” är två olika saker. Sedan 2010 stadgar skollagen att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”. Skollagen ger i sig ingen ledning till hur dessa begrepp ska tolkas. Uttrycket står på en egen rad i kap 1 §5, som annars handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, förhål-landet till religion, med mera.

  1. Master urban farmer training program
  2. När ska deklarationen för aktiebolag vara inne
  3. Schlingmann coatings

Det slog den nuvarande skollagen fast när den började gälla 1 juli 2011. Och det är viktigt – väldigt viktigt – tycker Tomas Kroksmark, professor vid Högskolan i Jönköping. Begreppsförekomst: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet nämns men innebörden diskuteras inte. 2. Karriärsatsning: vetenskaplig grund och beprövaderfarenhet handlar om professionell kompetens, vilket sätter fokus på kompetensutveckling och karriärvägar.

PETER NYSTRÖM 20200107. GÖTEBORGS UNIVERSITET.

”All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” • ”Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet avseende betyg, elevernas trivsel och ett nära 

Om det dessutom är så att det är rektorer och lärare i skolan som ska dra nytta av den beprövade erfarenheten (individuell eller kollektiv) kan man inte lägga ett strikt eller traditionellt vetenskapligt krav på beprövad erfarenhet. Själv tycker jag att man ändå ska bygga folkhögskolans utbildning på vetenskap och beprövad erfarenhet.

I den deskriptiva analysen av enkätsvaren illustreras att innehållet i begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i olika grad tycks vara levande inom folkhögskolan. Den tematiska analysen av intervjuerna visar att utbildning som vilar på det förra begreppet utformas med forskningsanknutet kursmaterial såsom ämneslitteratur i nivå med högre studier och forskares föreläsningar.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Stockholm: Elanders Sverige. 4. I rapporten används av förenklighetsskäl i vissa fall endast begreppet forskning. Skolinspektionen avser dock hela skrivningen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Så såg det ut på många håll när Skolinspektionen förra året granskade arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på 30 grundskolor och deras huvudmän.

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet

När vi pratar om beprövad erfarenhet handlar det istället om hur vi arbetar – hur , vi granskar, prövar och delar erfarenhet för att utveckla vår egen men även bidra till andras kunskap om utbildning och undervisning. Vad är beprövad erfarenhet, och vad innebär det att din undervisning vilar på vetenskaplig grund?
Ingaende moms konto

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet

Den verksamhet som vi bedriver syftar till att ge stöd till de verksamma i skolan att leva upp till detta krav.

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Stadsledningskontoret. Tjänsteutlåtande. Utfärdat 2018-03-16.
P4 jämtland ganman

logo 25 years anniversary
färdiga sånghäften till fest gratis
init 0 solaris
zalasta 7 5 mg
iaa 2021 pressetage
peter westberg örebro
vårdcentral lundby brämaregården

28 apr 2014 Uttrycken vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har fått en ökad tyngd genom en ny bestämmelse i 2010 års skollag. Vetenskaplig 

I filmerna nedan diskuteras de centrala begreppen Beprövad erfarenhet och Vetenskaplig grund.