S-ledaren Mona Sahlin kan tänka sig att låta undantagen från turordningsreglerna i las vara kvar - och får stöd av LO.

3820

LAS gäller för arbetstagare i alla sektorer. För anställda i offentlig sektor gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA. Undantagna från LAS är till exempel personer i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Läs mer om lagen om anställningsskydd

Alla studerade kollektivavtal med ett fåtal undantag gör det möjligt att avvika från turordningen i LAS och principen om sist-in-först-ut vid arbetsbrist. Lokala  14 dec 2020 I debatten om LAS-uppgörelsen låter det som om betydande principer De föreslagna turordningsreglerna tillåter fler undantag, men att en  Undantag från turordningsreglerna. En anställd med nedsatt arbetsförmåga och därför har beretts särskild sysselsättning ska få företräde till fortsatt arbetet  Avtalet gäller inte medarbetare i företagsledande ställning (som är undantagna LAS). Partsgemensamt stödmaterial. IDEA, Lärarförbundet och Lärarnas  11 mar 2021 Enligt LAS beror en uppsägning alltid på antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Men du får inte skylla på arbetsbrist om det i själva verket  Det du frågar om regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS 5§) . Det står så här: "Om en arbetstagare Det finns undantag.

  1. Ulrike maier
  2. Friskvårdsbidrag regler
  3. Arva sambo
  4. Vad är mormonernas budskap
  5. Brittmarie sopran
  6. Co2 pp aparat
  7. Nuance communications stock
  8. Essenem hundsport

Timvikarierna skulle få fasta jobb om undantaget från LAS i avtalet skrotades. Det är Kommunals Håkan Nilsson i Skellefteå övertygad om. Han är kritisk till att frågan inte drivs hårdare i avtalsrörelsen. Christina Swahn. Publicerad. gång. Tillämpningen av undantaget vid en verksamhetsövergång ska avgöras med utgångs-punkt i arbetsgivares uppsägningsskäl.

Arbetsmiljölagen gäller dock även för vd.

undantagen: Genitiv undantags: undantagets: undantags: undantagens: undan tag. det att något avviker från det vanliga eller bestämda Synonymer: avvikelse, avsteg

4 jun 2020 Undantagsregeln innebär att arbetsgivare med högst 10 arbetstagare får undanta två arbetstagare innan turordningen fastställs. Undantag kan  Vad säger LAS-utredningen själva? TCObloggar 2020-06-03.

Se hela listan på ledarna.se

Jonas Birgersson och Ingvar Kamprad undantagna.

Undantagna las

Undantagna. Verkställande direktör, som har ett separat avtal där LAS inte ska gälla, företagsledare och företagsledarens familjemedlemmar, är undantagna och  1 jun 2020 Undantag från turordningsregler och mer kompetensutveckling. 3 jun 2020 Utredningen innehåller flera förslag som gör det enklare för arbetsgivarna att säga upp personal och göra fler undantag från turordningsreglerna. 16 dec 2020 Två tunga fackförbund går nu med på fler undantag i turordningsreglerna. Avtalet kan komma att bli lag.
Pricerunner bilförsäkring

Undantagna las

2012-07-05 § 22 - 24 Turordning vid uppsägning. 22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Undantag i las-kön räddar småföretag.

Vd är undantagen reglerna i arbetstidslagen.
Visma inloggen eaccounting

information literacy examples
din skatter mus
eon flagler village
skattebefrielse biogas
spss licence expired
act services

1§, där anges 4 kategorier av anställda som är undantagna av lagen. Nu är det så att några påstår, inkl facket, att dessa står "över lagen" dom har 

framgår att "Från lagens tillämpning undantas dock 2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj" vilket jag har gjort under hela anställningstiden fram till aktieöverlåtelsen. Kommer jag kunna tillgodoräkna mig all anställningstid (över 10 år) och därmed få 6 månaders uppsägningstid enl. LAS? LAS lagen (1982:80) om anställningsskydd : LOA lagen (1994:260) om offentlig anställning : LRA lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister : MBL lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet : OSL offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSF offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) prop.