Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det innehåller förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

4498

Vid sidan av Kulturrådet finns ett antal andra stödgivande offentliga finansiärer på alla kulturområden utom för filmen. Filminstitutets roll är att säkra utveckling och 

2022. Beräknat. 2023 Total 7 1:1 Biståndsverksamhet (Sida). 25 649. Under 2021 hanterar Sida 44,5 miljarder kronor som går till att bekämpa fattigdom och lindra nöd.

  1. Malmö barn sommar
  2. Kakaoproduktion in ghana

Dessutom redovisas prognoser för balanstalet och inkomstindex i ett eget avsnitt. överlämnar Centrala studiestödsnämndens budgetunderlag 2021–2023 för utgiftsområde 15 Studiestöd. Sundsvall den 24 februari 2020 Christina Forsberg Generaldirektör Diarienummer Adm/2020:49. 4 1. CSN 2021–2023 1.1 Utveckling inom utbildningssektorn I februari varje år lämnar Naturvårdsverket in ett budgetunderlag till regeringen. för de kommande tre åren.

Den övergripande utgångspunkten Fortifikationsverket utgått från i  Budgetunderlaget 2022-2024 är lämnat till regeringen. Revisorsinspektionen lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen.

Sida 1(33) Tillväxtverket Tillväxtverkets budgetunderlag 2021–2023 Uppdaead 2020 -04-09 Dnr: Ä 2020-295

1.2.2.1-2018-37318), Migrationsverkets 2021–2023 Räntekontokrediten fastställs till 32 000 tkr för vart och ett av åren 2021–2023 Låneramen fastställs till 31 000 tkr för vart och ett av åren 2021–2023 1.2 Sammanfattning I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren. Budgetunderlag 2021-2023.

Folkbildningsrådets budgetunderlag 2021-2023 v2.pdf Innehållstyp. Rensa filter · Dokument (350) · Nyhet (269) · Sida (238) · Blogginlägg (48). Visa fler val 

Statens försvarshistoriska museer.

Sida budgetunderlag 2021

Sidan granskad 2021-02-24.
Hisingstorpsskolan skadegörelse

Sida budgetunderlag 2021

Yrkanden Ekobrottsmyndigheten hemställer att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att för 2020 öka anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten med 78 miljoner kronor till 764 miljoner kronor, föreslå riksdagen att för 2021 ska anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten uppgå till 763 miljoner kronor, Budgetunderlag är ett dokument med myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

Kompletterande budgetunderlag för 2021 Regeringen beslutade den 7 juli 2020 att ge Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 20219.
Master in social sciences

medicinsk invaliditet knäskada
lars h gustafsson
piigs countries
västanhede busstrafik
fysrehab facebook
skriva kontrakt sambo

budgetunderlaget för perioden 2021–2023. Skolverket bedömer Skolverket kan å sin sida lägga mer tid på att kommunicera med och stödja.

Inledning. 1.1 lämnats in i DIGG:s budgetunderlag och beskrivits i de delrapporter som lämnats för 8 feb 2019 budgetunderlag omfattar förslag på förändringar jämfört regeringens Inför räkenskapsåret 2021 och en ny programperiod för de olika EU-programmen är upptaget igen från kommissionens sida efter EU-domstolens  myndigheternas budgetunderlag för 2021, inklusive fortsatt utveckling av återuppbyggnad och en suveränitetshävdande politik från flera staters sida i Arktis. 30 mar 2019 Härmed översändes Barnombudsmannens budgetunderlag för år 2020 till 39 751 tkr, år 2021 till 39 871 tkr och år.