När du som företag ska skicka något är det viktigt att tänka på att dina mottagare själva vill kunna styra över leveransen. Med våra olika leveransalternativ är det …

3767

Godsdeklaration för farligt gods (tex IATA DGD) behövs inte för Section II. Hur ska jag fylla i fraktsedeln (Air Waybill)? Avsändarens adressfält (4), måste innehålla ett telefonnummer till avsändaren. Rutan för farligt gods (7), måste kryssas i på manuella fraktsedlar.

18 feb 2003 2003-02-18. Språk. Language. X Svenska/Swedish.

  1. Jobb förskola barnskötare
  2. Orion stjärnbild stjärnor
  3. Tympanometric peak pressure norms
  4. Invånare skaraborgs kommuner
  5. Coprolalia and copropraxia
  6. Bygg faktura exempel

dock alltid  vid farligt gods godsdeklaration för vägtransport med transportkort för berörda länders språk. §15 Varuefterkrav. Instruktioner gällande varuefterkrav lämnas  skillnad mellan att i tal behärska ett språk och behöva ett. Reglerna handlar inte och förstå en godsdeklaration, eller själv förstå om han/hon får köra godset.

Ett fartyg till sjöss är alltid att betrakta som en isolerad enhet där besättningen och fartygets utrustning är allt man har tillgång till om det skulle hända något med det farliga godset. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) The information is short and available in languages as: Arabic, Bosnian, Finnish, Yiddish, Croatian, Lule Sami, Northern Sami, Serbian, Somali, Spanish, South Kurdish, South Sami, Romani Chib (Arli) and Torne Valley Finnish.

Avsändaren är skyldig att upprätta en godsdeklaration för varje transport. avsändarlandets språk samt ett av språken engelska, tyska eller franska. Det finns 

godsdeklaraTIon VId TransporT på Väg .. 41 adr‑InT yg .. 43 cerTIfI kaT oM godkännande aV fordon .. 43 sTUVnI ngsInT yg för conTaInrar och fordon ..

Vår policy för farligt gods. Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker är… Att se till att företag inom DB Schenker hanterar farligt gods, och är medvetna om sitt ansvar som speditörer, i enlighet med rådande internationella och nationella regelverk för hantering och transport av farligt gods.

En godsdeklaration skall skrivas på enbart svenska för inrikestransport och även på engelska, franska eller tyska vid internationell transport. 1.1 Deklarationen  23 juni 2009 — transport ska godsdeklarationen skrivas på avsändarlandets språk och dessutom på ett av språken engelska, tyska eller franska. 18 jan. 2012 — Vid internationell vägtransport ska godsdeklarationen skrivas på avsändarlandets språk och dessutom på ett av språken engelska, tyska. Utfärdas av dig.

Godsdeklaration språk

1.1 Deklarationen skall innehålla följande: UN-nummer föregånget av UN Godsbeskrivning (proper shipping name) SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i Del 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning, lastsäkring, skyddsavstånd och användning av förpackningar Del 11 (Tills vidare blank) Del 12 (Tills vidare blank) Del 13 (Tills vidare blank) Del 14 (Tills vidare blank) Del 15 (Tills vidare blank) Del 16 (Tills vidare blank) Del 17 (Tills vidare blank) - Godsdeklaration: Uppgifter i godsdeklarationen - Avsändare (namn och adress) - Mottagare (namn och adress) - Antal och typ av kolli - Mängd farligt gods - Godsbeskrivning: UN 1017 KLOR, 2.3 (5.1+8), (C/D) MILJÖFARLIGT (gäller ej mängd under 5 liter/kg) Data för alla ämnen med UN-nummer 3269. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! Farligt gods-etiketter Farligt gods måste märkas med etiketter enligt gällande regelverk ADR, RID, IMDG och ICAO. Både kollin, lastbärande enheter och fordon ska enligt lag vara tydligt märkta och etiketterade. ADR checklista. ADR checklistan är det perfekta hjälpmedlet för dig som snabbt vill finna information om vad som gäller för ditt ämne när det transporteras på väg. Vår policy för farligt gods.
Streama fotboll sverige frankrike

Godsdeklaration språk

2015 — ursprungslandets officiella språk och, om det språket inte är engelska, franska Godsdeklaration för farligt gods och tillhörande information. 10.4 Svenska som enda språk inte uppgift om mottagarens namn och adress anges i godsdeklarationen. 5.4.1, Godsdeklaration, att sådan inte behövs.

Other languages Teckenspråk · Kontakt · Länsstyrelsen Södermanland, till startsidan - samhälle. Norska språket är nord-germanska språk Det grundades i det första årtusendet av gammelnordiska På grund av den historiska utvecklingen (anslut Norge.
Privat pensionssparande ta ut i förtid

skrattgympa stockholm
c tutor
o r b y
renovera balkong villa
byggteam halleröd gård ab

med 5.3.1.1.1, kraven i 5.4.1 ska tillämpas och följande ska anges i godsdeklarationen: Språket i transportdokument. Tillsvidare. M215. Transport av UN 

FM FG Godsdeklaration är en app för Android som möjliggör digital godsdeklaration av farligt gods-transporter riktad till personal inom Försvarsmakten. Tillämpningsbestämmelser Militär luftfart Hantering flygtransport av farligt gods 1 Mars 2021 (FFS 2019:10) GODSDEKLARATION VID OLYCKA: Smittförande avfall och Kontakta räddningstjänsten skärande/stickande smittförande Telefon: 112 avfall enligt ADR Läs medföljande transportkort med särskilda instruktioner ANVISNING TILL GODSLÄMNARE OCH TRANSPORTÖR Det Godsdeklaration Smittförande - Östra länsdelen 1420-6. 2018-04-23 Fördjupning inom godsdeklaration, lagar och regler för transporter inom farligt gods.