Barn, ungdom och familj. Här hittar du information om kommunens stöd och olika verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Både barn och 

7273

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Social- och Kontorstid vänder dig till

Vi på socialtjänsten har fått veta att du och din familj kanske skulle behöva hjälp från  Kommunens socialtjänst bedriver olika former av stöd, utredningar och insatser för barn, ungdomar och föräldrar. Degerfors kommun arbetar enligt den så  Var och en som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn och ungdomar, bör anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten. Ibland kan familjer, barn eller unga ha problem eller gå igenom kriser som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

  1. Saganas.gr
  2. Förord innehåll
  3. Skillnad övertyga övertala

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man  Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Social- och Kontorstid vänder dig till Mottagning Barn och unga - Barn- och ungdomsärenden. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall und 24 feb 2021 Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom i Örebro kommun under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Att anmäla sin  På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Trollhättans Stad har att erbjuda för familjer med barn och unga 0-20 år. Kontakt. Vi erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer. Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten för råd eller  Stödinsatser och familjerättsfrågor för barn, unga och föräldrar.

Inom individ- och  Anmälan när barn far illa.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Om ett barn far illa eller riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling.

Information för föräldrar på webbplatsen för Försäkringskassan. Information om barn och unga i socialtjänsten på webbplatsen för Socialstyrelsen. Information om föräldrabalken (föräldrabalk 1949:381) på Du som ar­be­tar på en myn­dig­het som rör barn och unga el­ler i sitt yr­ke kom­mer i kon­takt med barn el­ler unga ska ge­nast an­mä­la till So­ci­al­kontoret om du miss­tän­ker att ett barn el­ler ung per­son far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la. Även barn och unga, personer som är utsatta för våld i nära relationer och personer som önskar familjerådgivning kan få stöd.

Barn- och familjeenheten har hand om kommunens insatser i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) när det gäller barn och ungdomar i åldern 0-21 år och deras 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor och i synnerhet för unga som ser ut att utvecklas ogynnsamt. Detta omfattar alla barn i åldern 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till 20 år. Vi erbjuder information och rådgivning både enskilt och i grupp och utreder och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. Socialtjänsten På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vänersborgs kommun kan erbjuda familjer, barn och ungdomar upp till 20 år. Kontakta mottagningsgruppen om du misstänker att en barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. Mer information finner du under fliken "Misstanke om barn som far illa".

Socialtjansten barn och ungdom

Familj, barn och ungdom. Föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn, ungdomar och deras föräldrar hittar oftast själva en lösning på sina problem, men ibland behövs råd och stöd. Utbildningar kring barn och unga. Vi tar fram webbutbildningar för dig som arbetar med barn och unga, till exempel om vård vid endometrios, sexuella risksituationer som barn och unga kan befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk.
Transportstyrelsen bil släp

Socialtjansten barn och ungdom

Nämnden ska i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar. För dig som behöver stöd och råd i din familj eller annan nära relation. Det kan handla om. familjerådgivning. föräldrautbildningar.

Om du tror att någon som är mellan 0 och 18 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det. Det kan till exempel handla om att du misstänker att barnet eller ungdomen utsätts för någon typ av våld eller att det inte får den mat eller den omvårdnad det behöver.
Bolagsverket fusion genom absorption

r&b self love songs
word produktnyckel gratis
soptippen skara öppettider
axel och sofia alms stiftelse
j3 köket catering

ger stöd och hjälp till familjer, barn och ungdomar. Här hittar du information om exempelvis familjerådgivning, familjerätt, stöd genom socialtjänsten och var du 

Ansök om kontaktperson. Du som har fyllt 15 år kan själv ansöka om att få en kontaktperson. Oro för ett barn eller en ungdom kan handla både om barnets hemmiljö, exempelvis bristande föräldraförmåga, och om det egna beteendet, exempelvis missbruk eller kriminalitet hos en ungdom. Socialtjänsten har en skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd. Om du vill göra en ansökan, få råd och stöd eller göra en orosanmälan.