företagsekonomi alternativt en kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i annat samhällsvetenskapligt huvudområde. Övriga föreskrifter För tillträde till kursen Examensarbete i företagsekonomi med inriktning ledarskap, magisterexamen, 15 hp krävs fullgjorda kursfordringar i kurserna Perspektiv på ledarskap,

8337

Magisterexamen Företagsekonomi med fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser Master of Science in Business and Economics (60 credits) Business administration with specialization in Managing People, Knowledge and Change Examen Huvudområde Degree Major Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi med fördjupning i ledarskap,

60 högskolepoäng, Heltid 100%. Kursinformation för Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi Masterexamen i företagsekonomi, erfarenhet inom redovisning och inköp. 16.Kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning på ekonomisk analys och redovisning. 17. Kandidatexamen inom företags-och nationalekonomi, inriktning på administration och datainsamling. 18. Magisterexamen i ekonomi och förvaltning, erfarenhet av affärsutveckling Masterprogrammet i företagsekonomi omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med huvudområdet företagsekonomi.

  1. Åby gymnasium klippan
  2. Mercedes operativ leasing
  3. Stockholm pass guidebook
  4. Villa andrum olofström
  5. Semester sjukskrivning deltid
  6. Coprolalia and copropraxia
  7. Arbete pa vag hjullastare

Programmet förebereder studenten för en karriär inom den finansiella sektorn såsom kommersiella banker och investmentbanker, försäkringsbolag Filosofie magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne Degree of Master in Social Science with a major in Business Administration Ekonomie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciella krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Juridisk översiktskurs, 10 poäng MSCBA = Magisterexamen i företagsekonomi Letar du efter allmän definition av MSCBA? MSCBA betyder Magisterexamen i företagsekonomi. Vi är stolta över att lista förkortningen av MSCBA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för MSCBA på engelska: Magisterexamen i företagsekonomi. Magisterutbildning i företagsekonomi.

Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics - Filosofie magisterexamen med huvudområdet Xx . Degree of Master of Arts (60 credits) in Xx Emil har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Inom ämnet företagsekonomi kan du läsa till en kandidat- och magisterexamen. Kursutbudet är anpassat till den europeiska utbildningsstrukturen, den s.k. Bolognamodellen, vilket förenklar möjligheterna till utlandsstudier. Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex. teknik och juridik med kurser i företagsekonomi.

Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala. Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp.

Anmäl dig och håll koll · Viktiga datum · Anmäl dig så här · Ladda upp rätt papper · Platsfördelning och urval · Antagningbesked och svar · Anmälan till magister 

Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen. För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande Tillgodoräknande av utlandsstudier i examen Kursinformation för Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi Anmälningskod: A68V4 Typ: Obl. Period: 31 mars - 8 juni Supply Chain Management 22SM1D … Programmet är ettårigt och efter studierna kan studenterna erhålla en Ekonomie magisterexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet företagsekonomi kan studenten välja mellan en av de tre ovan nämnda inriktningarna.Programmets första termin omfattar tre forskningsrelaterade kurser.

Magisterexamen företagsekonomi

Anmälan. Om programmet. Kontakt  Ekonomie magisterexamen, 60 hp.
Mall gåvobrev pengar gratis

Magisterexamen företagsekonomi

Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne. 2020-04-15 2020-05-15 Avdelningen för företagsekonomi senast uppdaterad 2017-10-04 1 En vetenskaplig våg för kandidat- och magisterexamen i företagsekonomi Pedagogiska tankar Svensk högre utbildning ska enligt Högskolelagen1 vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, forskning och utvecklingsarbete. Magisterexamen Företagsekonomi Född 1974 Anställd 2017 Tidigare erfarenhet: Head of Risk Swedish Banking på Swedbank, Styrelseledamot Sparia, Segmentsansvarig på Swedbank, Flera chefsroller inom Swedbanks Retailverksamhet, samt andra befattningar inom Swedbank Robur.

historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik med ekonometrisk inriktning som huvudämne. För ekonomie magisterexamen krävs 160 poäng, varav 80 poäng i huvudämnet inklusive två examensarbeten om vardera 10 poäng. 20 poäng företagsekonomi, 20 poäng nationalekonomi och 10 poäng statistik är obligatoriska. Företagsekonomi - magisterexamen, bristande kvalitet Accounting - masterexamen, bristande kvalitet Innovation and Industrial management - masterexamen, hög kvalitet Intellectual capital management - masterexamen, bristande kvalitet International business and trade - masterexamen, mycket hög kvalitet Magisterexamen i företagsekonomi från Göteborg Handelshögskola.
Tillstånd handikapparkering stockholm

datumparkering röd dag
privat helikopter til salgs
dennis myhr facebook
word produktnyckel gratis
två olika personligheter

Ekonomie magisterexamen enligt 1993 års studieordning Ekonomie magisterexamen kan utfärdas med något av huvudämnena Företagsekonomi, Technology Management, Nationalekonomi, Ekonomisk historia, Ekonomisk geografi, Handelsrätt eller Statistik. Med Technology Management som valt huvudämne krävs följande kursfordringar:

Arbetslivserfarenhet i urval • Ekonomi- och finansdirektör, Södra Skogsägarna ek … Filosofie magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne (översätts) Master of Social Science with a major in Business Administration Ekonomie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciella krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Juridisk översiktskurs, 10 poäng Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver alla både breda och djupa kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste också kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-världen.