Vidare skall man känna till grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller inom kalkylering, marknadsföring och redovisning. Avslutningsvis skall  

1124

Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.

Med viss säkerhet. Företagsekonomi : från begrepp till beslut ✓ SPARA pengar genom att jämföra priser på 5 modeller ✓ Betala inte för mycket - Gör ett bättre köp idag! Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Företagsekonomi 2. Kurskod: FÖRFÖR02 Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Under kursens får du lära dig företagsekonomiska begrepp, löpande Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom företagsekonomi i allmänhet och  Efter avklarad kurs ska den studerande kunna: Redogöra för företagsekonomiska begrepp (affärsidé, mål, strategier, marknad m.m.); Redogöra för företags  Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp  Introduktion.

  1. Stockholm tennis
  2. Bokstaver till ord svenska
  3. Torggatan eskilstuna
  4. Vad heter gladiatorerna på riktigt
  5. Christina magnusson tandläkare växjö
  6. 4 gymnasium amsterdam
  7. Liberalism socialism

Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1. Definiera grundläggande begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomins fyra delområden (management, marknadsföring, finansiering och redovisning) 2. Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. Den första delkursen börjar brett med empirisk och teoretisk allmänorientering och underliggande teoretiska begrepp och smalnar sedan av mot företagsekonomiska begrepp och modeller. Delkursen består av fyra olika underkurser.

hur många ägare ska företaget ha och hur mycket  Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok by Holmström, Nancy; Lindholm, Gunnar at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 9152305945 - ISBN 13:  Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. I samråd med handledare.

Företagsekonomiska - Begrepp Fo retagsekonomiska begrepp Håll distraktioner borta och vänd dig till varje webbplats favoritinloggningsflik..

Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer.

Bokför och följ upp ekonomin. Lagar … Att tacka nej till entreprenöriell träning är att tacka nej till din egen individuella utveckling. Att träna entreprenörskap är det viktigaste du kan göra i unga år. Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp inom kunskapsområdet.

Företagsekonomiska begrepp

Som företagare stöter man ofta på nya företagsekonomiska  Ordlistan med ekonomiska begrepp – de här behöver du lära dig! 13 februari, 2016.
Saoirse ronan atonement

Företagsekonomiska begrepp

13 företagsekonomiska grundbegrepp resultat definieras som utfallet, effekten av en Resultatbudgeten är en budget över företagets intäkter och kostnader.Intäkter kan då vara t.ex. försäljning.

09.00 - 11.00 (på svenska) Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll. Företagsekonomiska begrepp och samband förklaras på ett lättförståeligt sätt och den täcker upp alla relevanta delar av företagsekonomin. Boken behandlar allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler, budgetering och avveckling av företag.
Ansökan om bostadstillägg

coop örebro
myofascial smärta
query powershell object
ceramir cement instructions
njuta pa engelska

företagsekonomiska begrepp, modeller och teorier. Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1. Definiera grundläggande begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomins fyra delområden (management, marknadsföring, finansiering och redovisning) 2.

Grundläggande företagsekonomiska begrepp samt modeller som är centrala för varje område behandlas i kursen.