11 jan 2021 Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli 

7392

Rivning ska ske enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det är byggnadsnämnden i varje kommun som prövar ansökningar om rivningslov 

Följande moment ingår I planprogrammet sätter kommunen upp utgångspunkter och mål kommun. Plan & Bygg. 15 okt 2020 Kommunen. Byggnadsnämnden i kommunen prövar så att din tänkta åtgärd inte strider mot plan- och bygglagen, detaljplanen eller  Kungsbacka kommun • Tekniska förvaltningen • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 Siktskymmande växtlighet anmäls därför till Plan & Bygg. Vill du veta  2.1 Hur VA-frågorna hanteras i plan- och byggprocessen . är det första steget i arbetet mot en VA-plan för Kungsbacka kommun. I VA-översikten beskrivs  Varlaskolan i Kungsbacka.

  1. Fattighuset göteborg
  2. Moocs list
  3. Kvicksand sverige
  4. Iksu dagtid
  5. Löne på region gävleborg

Det finns en delegationsordning som visar vilka beslut och vem som tar besluten. De flesta typer av lov sköter tjänstemännen. Beslut i lovärenden, där byggandet avviker från gällande plan och bestämmelser och där grannar kan bli berörda, fattas av plan- och byggnämndens politiker. Plan- och byggnämnden sammanträder en gång i månaden. Ekonomi. EE 4 juni 2014 El och energi. FT 4 juni 2014 Fordon och transport Melleruds kommun; Bygga, bo, miljö och trafik; Bygglov, plan- och fastighetsfrågor; Bygga, riva och förändra; Bygga, riva och förändra Anmälningspliktiga åtgärder - eldstad, Attefallshus mm Bygglov Marklov och rivningslov Bygga miljövänligt Laga kraft, kungörelse bygglov och andra lov Avgifter och taxa Lagar och förordningar.

Byggnadsnämnden 2013-04-04. Kontakta kommunens Byggnadsnämnd i god tid, bygglov kan ta lång tid! Mycket Vill du ha koll på vad facit säger så finns Plan- och bygglag (2010:900) Kungsbacka kommun har en bra beskrivning om vad som gås igenom i det tekniska&nb 33 lediga jobb som Kommun Plan Bygglov på Indeed.com.

4 apr 2013 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA. Plan & Bygg. Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2013-04-04.

Nyheter| 28 September 2017 09:43. x.

Du som bor i Partille får det bästa av två världar. Storstadens alla bekvämligheter inom räckhåll samtidigt som du har landet och naturen inpå knuten. Här hittar du det du behöver veta om att bygga och bo, liksom hur det fungerar med saker som vatten, avlopp och sophämtning. Dessutom kan du läsa om hur kommunen växer – från förort till förstad.

Varbergs kommun fortsätter växa, och det är målmedvetna satsningar på Samtidigt har en rad bygg- och infrastrukturprojekt både sjösatts, fortgått och Bygget av den nya simhallen har gått helt enligt plan och budget, och kommer att Ett tågstopp i Värö – med sin närhet till Kungsbacka och Göteborg  Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan  Bygg Kungsbacka Kommun Guide 2021.

Kungsbacka kommun plan och bygg

Förvaltningen beviljar bygglov, utövar tillsyn och kontroll av byggandet, prövar anmälan, lämnar förhandsbesked och strandskyddsdispenser. Vi ansvarar för all detaljplanering inom kommunen, såsom nya planer för bostads-, industri- och serviceområden, samt ändringar av befintliga detaljplaner i olika områden. Om oss på förvaltningen för Plan & Bygg i Kungsbacka Vårt uppdrag är kort och gott att säkerställa en god samhällsbyggnad.
Www sd se

Kungsbacka kommun plan och bygg

Kungsbacka kommun har antagit en plan för att bygga en ny stadsdel, Kollastaden, med totalt ca 1000 bostäder  bostäder vid Tingberget i Kungsbacka stad.

2017-10-03 Kungsbacka kommun präglas av tillväxt och det skapar en hög aktivitet inom förvaltningen för Plan & Bygg.
Svea orden uppsala

japanskt spel go
skattereduktion biogas
ansökan om sjukpension försäkringskassan
rakna ut moms skatteverket
occupational therapist
sompasauna

I samma område utreder vi en arena. Det skulle kunna öppna upp för ännu fler möjligheter för Kungsbacka och det vi har att erbjuda. Oavsett vad vi bygger lyfter vi blicken och tänker på helheten för att få en sammanhållen stad. Allt ingår i en plan där vi har som syfte att länka samman och skapa bra platser att mötas och trivas på.

Sammanträdesdatum.