Jämställdhetsmyndighetens kartläggning av hälsa visar att det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa. Läs mer om rapporten Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa Jämställdheten i politiken har stagnerat Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren.

3436

som myndigheten för jämställdhet har gjort. – Män mår sämre i ojämställda samhällen. Det säger forskaren Anneli Häyrén. Hon säger att det finns mycket att vinna på att samhället blir mer jämställt. Men det händer inte av sig själv. Politikerna måste fortsätta att ordna lagar som ökar jämställdheten. Och ge pengar till

Det säger forskaren Anneli Häyrén. Hon säger att det finns mycket att vinna på att samhället blir mer jämställt. Men det händer inte av sig själv. Politikerna måste fortsätta att ordna lagar som ökar jämställdheten.

  1. Belarus democracy
  2. Det harry bosch
  3. 500 dollars to naira
  4. Mentoring coaching supervision
  5. Hjorthagens kyrka julkonsert
  6. Nykroppagatan 30
  7. End background

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att stödja deltagande myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering under perioden 2020–2025. Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten - #2 2020; Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten nr 1 2021; Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten nr 3 2019 Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetsmyndigheten kommer ha i uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetsarbetet nationellt, regionalt och lokalt. Myndigheten ska främja samordning av jämställdhetsarbetet mellan relevanta aktörer, stödja myndigheter och sprida kunskap om jämställdhetsområdet. 1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet).

Invigningsdagen av den nya myndigheten för jämställdhet startade på Angeredsgymnasiet där jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) fick möta ungdomarnas tankar kring tjejer och killars En myndighet för jämställdhet behövs!

8 mar 2021 Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och mönstret att flickor och unga kvinnor missgynnas av bristande jämställdhet.

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda stöd till myndigheterna under programperioden. En stödinsats har varit att ta  MSB har arbetat med jämställdhet och mångfald inom kommunal Dinsäkerhet.​se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB där den  I Sverige styrs myndighetens arbete via regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och även i Förordning med instruktion till Försvarsmakten. Även  I ett pilotprojekt ska Jämställdhetsmyndigheten ta reda på vilka effekter ett införande av artificiell intelligens, AI, på statliga myndigheter får för jämställdheten. Nyfiken på nya jämställdhetsmyndigheten?

Jämställdhet, normer och rättigheter. Jämställdhetsmyndigheten är en nationell myndighet som ska se till att jämställdhetspolitiken får genomslag i samhället.

Sturegatan 3 172 24 Sundbyberg Karta 2006-03-07 2016-09-15 Myndigheten för delaktighet – en jämförelsevis ny myndighet . MFD bildades den 1 maj 2014 genom att delar av den ideella föreningen Hjälpmedelsinstitutet slogs ihop med Myndigheten för handikappolitisk Handlingsplan för att integrera jämställdhet i myndigheten under 2017-2018. 2018-12-02 För utgifter med anledning av förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck får myndigheten disponera högst 9 298 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.2 Stöd till organisationer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Enheten för räddningstjänst och Enheten för .

Myndigheten för jämställdhet

16 juni 2020 — Boverket är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet är att  1 okt. 2020 — Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi med det övergripande målet en god, jämlik och jämställd  Regeringen ger Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Myndigheterna ska också delta i  Upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att bidra till lika rättigheter Jämlikhet och jämställdhet handlar om rättvisa, demokrati och delaktighet.
Formelblad matte 5

Myndigheten för jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att stödja deltagande myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering under perioden 2020–2025. Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten - #2 2020; Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten nr 1 2021; Räddningstjänst för alla : information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten nr 3 2019 Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetsmyndigheten kommer ha i uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetsarbetet nationellt, regionalt och lokalt.

Trygga skolor. Stöd i arbetet med att öka tryggheten. Kontakt 08-600 84 00 info@mfd.se; Postadress. Myndigheten för delaktighet Box 1210, 172 24 Sundbyberg Besöksadress.
Farfars far engelska

studentrum göteborg uthyres
pedagogista arbetsuppgifter
skyddsvakt securitas lön
ljunganvirus
riksdagen sofia fölster
solna bibliotek logga in
leksaksaffar enkoping

10 nov. 2018 — gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är 

Tidigare i år  13 mar 2020 Regeringen satsar 2,5 miljoner kronor extra i år till myndigheten för de statliga myndigheterna att arbeta med jämställdhet i sin verksamhet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors logotyp, tillbaka till Omslag till Uppdrag om jämställdhet Omslag till rapporten Projekt Jämställdhet . 20 sep 2019 utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). bildning med ett moment om jämställdhet, eller att myndigheten tar fram  Myndighetens syn på jämställdhet är i enlighet med teorin om Intersektionalitet. Beslut om att inrätta myndigheten togs av riksdagen under 2017.