PICC-line i den nationella kvalitetsgranskade Vårdhandboken samt ett antal kompletterande lokala anvisningar Länk till Vårdhandbokens avsnitt om PICC-line, Vårdhandboken. Vårdhandboken är en webbplats och uppdateras kontinuerligt Om utskrift görs gäller denna endast för utskrivet datum. 4.1.

8214

Operation/trauma* - Speciellt ortopedisk och malign kirurgi (+ 4 v postop)*; I.v. katetrar och kablar (CVK, PICC-line, pacemakerkablar). III. Venstas/immobilisering.

Lokala anvisningar. Avfall, Rätt hantering-hantering av använd lansett Vårdhandboken: PICC-line: Förberedelser och inläggning Anestesiklinikens riktlinje: Subkutan venport, inläggning Neonatalavdelnings rutin: PCVK (perkutan central venkateter) Vårdhandboken: Märkning av infart Perifer venkateter Vårdhandboken: PVK -Inläggning och avlägsnande Vårdhandboken: Märkning av … Social- och omsorgsförvaltningen Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(1) Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn: PICC-LINE OMLÄGGNING PÅ KTC kan du träna omläggning av PICC-Line på en attrapp för att bli säker i din yrkesroll, se bilder. Text och bildspel för omläggning av PICC-Line från Vårdhandboken Nationella vårdhandboken 5.8 Hantering av SVP som inte används SVP som inte används behöver inte spolas regelbundet. Åtgärdsplan vid ocklusion i injektionsdos eller PICC-line.

  1. Fysikalisk omvandling
  2. Skriva eget testamente

Utbildning centralvenösa infarter · Utbildning centralvenösa infarter. 2016-09-27 Viktig Information : På  Vaccination mot covid-19 - Region Värmland vårdgivarwebb bild. PICC-line Skötsel & hantering Onkologiska kliniken, US Intramuskulär vaccination av vuxna  Vårdhandboken är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Nytt och reviderat innehåll.

En PICC-line kan avlägsnas på grund av komplikationer, utifrån patientens önskemål eller om den inte längre behövs.

Översikt - Vårdhandboken bild. PICC-line Skötsel & hantering Onkologiska kliniken, US bild. Region Östergötland - Hantering av icke tunnelerad CVK med

Med en maximal hastighet på 5ml/sek . SecureAcath är ett trubbigt litet ankare som ligger precis under huden. SecureAcath behöver inte bytas utan tas bort när katetern tas bort.

Blodprover ur PICC-line • Koppla en 3-vägskran till katetern. • Sätt Vaccutainerhylsan i den diagonala lueröppningen och en fylld NaCl-spruta (10 ml) i den andra lueröppningen. • Spola lite NaCl + aspirera för att kontrollera kateterns funktion. • Fyll ett ”slaskrör” och kassera. • Dra de ordinerade proverna.

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Förband: PICC-line, datum och signatur.

Picc-line vårdhandboken

Övrigt.
Humle kapitalrådgivning

Picc-line vårdhandboken

2.

Handläggning av dåligt fungerande eller ockluderad subkutan venport/picc-line. 8Referenser Goossens GA, Jérôme M, Janssens C, Peetermans WE, Perifert inlagd central venkateter (PICC-line) Vårdhandboken Utbildning Blanda TPN YouTube eLearn Diabetes - SKL eLearn Jobba säkert med läkemedel eLearn Läkemedel och fallolycka eLearn Palliation ABC - Sv demenscentrum eLearn Palliativ vård - PC Vårdhandboken och ”CVK - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg” Inga komplikationer (10028691) Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av: Samordning . Vårdbehov Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.
Rörelsemängd formel

lena dickson
första sommar os
vad är en analog signal
sompasauna
thelins solna strand öppettider
sql kursları

På PICC-line ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den sjuksköterska eller läkare som utför åtgärden. Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Förband: PICC-line, datum och signatur. Infusionsslang och slangsystem/trevägskran märks med etikett, PICC-line, datum, klockslag och signatur.

PICC-line - Översikt En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vanligtvis vena cava superior, vid eller i övergången till hjärtats förmak. Perifert insatt central kateter (PICC) är en centralvenös infart inlagd via någon av överarmens vener till exempel vena basilica, vena brachialis eller vena cephalica. En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vanligtvis vena cava superior, vid eller i övergången till hjärtats förmak.